זכויות ילדים בעלי לקות ראייה/ עיוורים

לקות ראייה היא מגבלה משמעותית בראייה הנגרמת מפגמים במערכת הראייה, הקיימת בשתי העיניים וממשיכה להתקיים גם כאשר האדם הסובל מממנה מרכיב משקפיים שהותאמו לו באופן אישי ומיטבי.

כאשר המגבלה קיימת רק בעין אחת לא מדובר בלקות ראייה אלא מגבלה קלה. הלקות יכולה להיות מולדת או להתפרץ בגיל מאוחר יותר. לקות ראייה מקנה לסובל ממנה זכויות מסוימות גם כאשר לא מדובר בעיוורון מוחלט.

משרד הרווחה והשירותים החברתיים- השירות לעיוור

ההגדרה לשם קבלת תעודת עיוור או לקוי ראייה ממשרד הרווחה קובעת כי ילד עיוור הוא ילד הלוקה באחד מהבאים:

1. היעדר ראייה מוחלט ללא הבחנה באור.

2. חדות ראייה מרבית 3/60 בעין הבריאה גם בעזרת משקפיים (מי שאינו מסוגל למנות אצבעות ממרחק של 3 מטרים גם בסיוע משקפיים).

3. צמצום שדה הראייה כשזווית הראייה המרבית אינה עולה על 20 מעלות בעין הבריאה.

ההגדרה מבוססת על הגדרת העיוורון הבינלאומית ועל סמך הגדרה זו יעניק משרד הרווחה והשירותים החברתיים תעודת עיוור או לקוי ראייה. תעודה זו מקנה זכויות חומריות ושירותי שיקום שונים.

המוסד לביטוח לאומי

המוסד לבטוח לאומי מחויב על פי חוק למתן גמלת ילד נכה לילדים שהוגדרו כסובלים מלקות ראייה או ילדים עיוורים העומדים במספר קריטריונים שהוגדרו כמו חדות הראייה בכל אחת מעיניו שווה או פחותה מ- 6/60 או ששדה הראייה בעיניו הוא פחות מ-20 מעלות לאחר תיקון.

אין זכאות לגמלת ילד נכה כאשר הלקות היא רק בעין אחת. הגמלה משהוכחה זכאות משולמת מגיל 3 חודשים עד לגיל 18. גודל הגמלה נקבע בהתאם לחומרת הלקות לכן כאשר יש החמרה על ההורים לפנות מיוזמתם למוסד לביטוח לאומי על מנת להגדיל את הגמלה.

את גמלת ילד נכה ניתן לקבל בצורה רטרואקטיבית עד שנה אחורה מעת קבלת האישור, כאשר מוכיח התובע כי מצב הראייה לא השתנה במהלך אותה השנה. גמלת ילד נכה לא תינתן להורים שילדם נמצא במוסד בו הוא מקבל שירותים רפואיים וסיעודיים כיוון שבמצב כזה ההוצאות חלות על המדינה. זאת אומרת שגמלה עקב לקות ראייה תינתן להורים שהילד נמצא בחזקתם.

כאשר במשפחה יש שני ילדים הזכאים לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי שני הילדים יקבלו כל אחד גמלה של מאה וחמישים אחוזים. כשהבקשה לקבלת גמלה נדחתה על ידי המוסד לביטוח הלאומי ניתן לערער על ההחלטה בשתי דרכים, הראשונה באמצעות ערעור בפני ועדת ערר של המוסד לביטוח לאומי והשנייה לבית הדין לעבודה.

אין חפיפה בין הזכאות לתעודת עיוור מצד משרד הרווחה לבין קבלת גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי, זאת אומרת כי ייתכן מצב בו ילד יקבל תעודת עיוור/ לקוי ראייה ולא תאושר לו גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי ולהפך.

מס הכנסה

ס' 45 לפקודת מס הכנסה קובע הורים לילדים בעלי לקות ראייה זכאים לקבלת עד שתי נקודות זיכוי במס הכנסה כל עוד הילד חי בבית ההורים (אפילו מעל גיל 18). זאת לאחר קביעה של ועדה של המוסד לביטוח לאומי את גובה הנכות של הילד עקב הלקות.

משרד החינוך – הפיקוח הארצי על חינוך תלמידים לקויי ראייה ועיוורים

פיקוח על כ-2500 תלמידים עיוורים ולקויי למידה הלומדים במסגרות חינוך שונות ברחבי המדינה. השירות מעניק שירותי תמיכה שונים לתלמידים העיוורים ולקויי הראייה בכדי לשפר את התמודדותו של הילד עם הלקות וסייע לו להשתתף באופן משמעותי בחברה ושיפור איכות חייו. הורים לילדים בעלי לקות ראייה/ עיוורן זכאים להנחה בתשלומי הארנונה כמו גם בתשלומי הטלפון של בזק.

דילוג לתוכן