הקצבאת המגיעות לילדים השוהים במוסד

תוכן עניינים

המוסד לביטוח לאומי מקצה קצבת ילדים על בסיס חודשי למשפחות אשר מתקשות בהוצאות הכרוכות בגידול הילדים. הקצבה אינה קשורה להכנסות ההורים. ישנם מקרים בהם אחד הילדים (או כולם) אינם שוהים בבית ההורים והקצבה תשולם לאפוטרופוס אשר מונה על ידי צו של בית משפט או לאדם אחר שקבע ביטוח לאומי. הקצבה עבור הילד משולמת עד גיל 18.

גמלת ילד נכה

גמלת ילד נכה היא קצבה חודשית המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי להוריו של ילד בעל נכות מגיל שלושה חודשים ועד גיל 18, העומד בקריטריונים הקבועים לקבלת הגמלה בתקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) התש"ע-2010. תנאי לקבלת גמלת ילד נכה הוא כי הוריו של הילד הנכה הם אלו הנושאים בעול הטיפול בו.

לשם קבלת הגמלה על הורי הילד הסובל מנכות כלשהי לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריהם ולהגיש טופס תביעה לגמלת ילד נכה. ילד הזכאי לגמלת ילד נכה מטעם המוסד לביטוח לאומי החי מחוץ לביתם של ההורים ושהייתו במוסד, בדיור חוץ ביתי או במסגרת משפחה אומנת ממומנת על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים אינו יהיה זכאי עוד לקבלת הגמלה כמו כן גם המוסד או המשפחה בהם הוא שוהה לא יקבלו את הגמלה.

על כן משעבר הילד לשהות במסגרת מחוץ לביתם של הוריו על ההורים להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי כדי להימנע מצבירת חובות. עם זאת כאשר הילד שוהה במוסד או במשפחה אומנת במימונם הפרטי והמלא של הוריו יהיה זכאי הילד להמשך קבלת גמלת ילד נכה.

גמלת ניידות

ילד השוהה במוסד מחוץ לבית הוריו זכאי לגמלת ניידות כ"חסר רכב" כאשר נקבעה לו מוגבלות בניידות של מעל לשמונים אחוזים או כשהוועדה הרפואית קבעה שהוא זקוק לכיסא גלגלים לשם התניידותו, כאשר הילד יוצא מן המוסד בו הוא שוהה לפחות שש פעמים בחודש למטרות עבודה, לימודים, פעילות שיקומית או חברתית וכדומה וכאשר אין שום גוף הנושא בהוצאות יציאותיו מהמוסד.

הילד זכאי לקצבת ניידות כשהמוסד לביטוח לאומי קובע שהוא זכאי לקצבת ילד נכה אף שאינו מקבל אותה מאחר והוא שוהה במוסד.

ילד נטוש השוהה באחת ממסגרות ההשמה החוץ-ביתיות

ילדים נטושים השוהים במסגרות ההשמה החוץ ביתיות נמצאים תחת אחריותו של משרד הרווחה והשירותים החברתיים ואינם זכאים לקבלת גמלה מהמוסד לביטוח לאומי מאחר ואוצר המדינה או הרשות המקומית נושאים בעלות החזקתם.

עם זאת זכאים אותם הילדים השוהים במוסדות כגון פנימיות לקבלת גמלה מהמוסד לביטוח לאומי כאשר הם נמצאים בחופשות כגון החופש הגדול, חגי תשרי וחופשת פסח.

נקודות זיכוי במס הכנסה בגין ילד השוהה במוסד

כאשר ההורים הם אלו המממנים את שהייתו של הילד בעל צרכים מיוחדים מתחת לגיל 18 במוסד הם זכאים לקבלת החזרי מס בגין 35% מהסכום ששולם לרשות המקומית עבור החזקת הילד בדיור מחוץ לבית ההורים. כשהזיכוי ניתן בעבור הסכום ששולם למוסד שאינו עולה על  12.5% מהכנסתו החייבת במס של אחד מההורים. הזיכוי ניתן רק כאשר ההורים אינם מקבלים כבר שתי נקודות זיכוי ממס הכנסה בעבור הילד.

לשם קבלת ההטבה על ההורים לפנות למשרדי מס הכנסה ולהגיש את המסמכים הרפואיים הנוגעים לשהייתו של הילד מחוץ לבית הוריו ואישור מלשכת הרווחה על הסכומים אותם שילמו ההורים לשם החזקתו של הילד בדיור במוסד מחוץ לבית ההורים.

ילד נטוש – ילד נטוש הינו ילד ששני הוריו נטשו אותו או כאשר הורה אחד נטש אותו ואילו השני נפטר. ילד שאינו גר עם הוריו ואלו אינם מכלכלים אותו.

גרבי תינוק

האם להלביש לתינוק גרביים בקיץ?

 הקיץ הגיע והטמפרטורות עולות. הורים רבים מתלבטים האם להלביש את תינוקם בגרביים בחודשים החמים של השנה. אז האם באמת צריך להלביש גרביים לתינוק בקיץ? התשובה אינה חד משמעית ותלויה במספר גורמים – על כך במאמר הבא.

זכויות חולי אטקסיה טלנגיאקטסיה

זכויות חולי אטקסיה טלנגיאקטסיה

אטקסיה טלנגיאקטסיה אמנם איננה מחלה נפוצה במיוחד, אולם השפעתה על החולה יכולה להיות משמעותית ביותר. כמו במקרים של מחלות קשות אחרות, מימוש הזכויות הרפואיות והכספיות

זכויות חינוך ילדים חולים בביתם

זכויות חינוך ילדים חולים בביתם

חוק חינוך חינם לילדים חולים התשס"א – 2001 – חוק חינוך חינם לילדים חולים קובע כי המדינה תישא בהוצאות לימודים לילדים חולים ומאושפזים בבית חולים,

דילוג לתוכן