זכויות ילדים בחינוך המיוחד

תוכן עניינים

חינוך מיוחד הוא חינוך הניתן לילדים בעלי לקויות למידה שונות הפוגעות בתפקודם בלימודים באופן משמעותי.

מטרתו של החינוך המיוחד על פי חוק החינוך המיוחד התשמ"ח- 1988 היא לספק מענה מתאים לצרכיו הייחודיים של כל תלמיד ותלמיד, לקדם ולפתח את כישוריו ויכולותיו של התלמיד בעל הצרכים המיוחדים, לתקן ולשפר את תפקודו הגופני, השכלי, הנפשי וההתנהגותי, להקנות לתלמיד ידע ומיומנויות ולסגל לו התנהגות מקובלת בחברה על מנת שיוכל להשתלב בצורה מיטבית בחברה ומאוחר יותר במעגל העבודה.

חוק חינוך מיוחד קובע כי ילדים בעלי לקות משמעותי שבגינה יכולתם מוגבלת הנמצאים בין הגילאים 3-21 זכאים לחינוך מיוחד בחינם באזור מגוריהם או קרוב ככל הניתן למקום מגוריהם. הורים לפעוטות מתחת לגיל 3 יכולים למצוא לילד מסגרת פרטית או באמצעות משרד הרווחה לבקש סיוע בשילוב במעון יום רגיל או מעון יום שיקומי לילד.

החל מגיל שלוש עוברת האחריות על חינוך הילד לידי משרד החינוך כאשר האפשריות הן חינוך במסגרות החינוך הרגיל, שילוב בכיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל או שילוב במסגרת החינוך המיוחד. החינוך המיוחד כולל לימוד וטיפול שיטתיים בנוסף לטיפולי ריפוי בדיבור, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפולים נוספים הנדרשים לאותו ילד בעל צרכים מיוחדים.

נוסף על כך זכאי הילד הלומד בחינוך המיוחד לשירותים נלווים הכוללים, הסעה וארוחות, מטפלים צמודים במקרה הצורך, שירותים רפואיים, שירותים פרא-רפואיים, פסיכולוגיים או סוציאליים. האחריות למתן חינוך מיוחד היא של המדינה על פי החוק לחינוך מיוחד במשותף עם הרשויות המקומיות.

ועדת השמה

הזכות של ילד בעל צרכים מיוחדים או לקות מסוימת ללמוד בחינוך המיוחד תיקבע על ידי ועדת השמה שתקבע כאמור את זכאותו ואת זהות המוסד לחינוך מיוחד בו ישולב אותו ילד במידה ונקבע כי אכן הוא זכאי למסגרת של חינוך מיוחד.

על הוועדה לתת קדימות לשילובו של הילד במוסד חינוך רגיל על פני שילובו במוסד לחינוך מיוחד. אם הוחלט אכן לשלב את התלמיד במוסד חינוך רגיל על הוועדה להמליץ על טיפולים או שיעורים מיוחדים שיינתנו לאותו הילד במוסד לחינוך רגיל.

הדיון בוועדה

ילדים הנחשדים בצורך בחינוך מיוחד מופנים לוועדת השמה באמצעות ההורים, אן דרך מוסד חינוך, רשות חינוך מקומית, ארגון ציבורי או כל מי שהוסמך על ידי שר החינוך לכך.

לדיון הוועדה יש להגיע עם מסמכים רפואיים ובדיקות שונות שעבר הילד, אנשי הוועדה יאפשרו להורי הילד בעל הצרכים המיוחדים להשמיע את טענותיהם ולאחר הדיון תקבל הוועדה את החלטתה ברוב קולות ותינתן הודעה על ההחלטה בכתב להורי הילד.

דיון חוזר/ערר

על החלטת הוועדה ניתן לדרוש דיון חוזר בתום שנה מקבלת ההחלטה, וערר על החלטת הוועדה ניתן להגיש תוך 21 יום מקבלת ההחלטה.

ועדת שילוב

ועדה מקצועית הקובעת האם התלמיד שנקבע כי ישולב בחינוך המיוחד על ידי ועדת ההשמה ישולב בכיתת חינוך מיוחד במסגרת חינוך רגילה או שמא ישולב במסגרת החינוך המיוחד. וגם על החלטתה זו ניתן להגיש ערר תוך 21 יום ממתן ההחלטה.

תלמיד ישולב במסגרת חינוך רגילה בעזרת תוספת שעות הוראה ושירותים מיוחדים כל עוד תכנית השילוב הנדרשת אינה עולה על שליש מסך שעות הלימוד בכיתה הרגילה.

תכנית לימודית אישית

חוק חינוך מיוחד קובע כי כל תלמיד בחינוך המיוחד זכאי להתאמת תכנית לימודים אישית משלב הגן עד לבית הספר. את התכנית יבנה צוות רב מקצועי העובד במסגרת החינוכית בה משולב אותו תלמיד.

גם תלמידים הלומדים בכיתה לחינוך מיוחד מסגרת חינוכית רגילה זכאים להתאמת תכנית לימודית אישית. התכנית כוללת את רמתו של התלמיד בתחומים שונים וקובעת מטרות ויעדים לתלמיד למהלך לימודיו.

גרבי תינוק

האם להלביש לתינוק גרביים בקיץ?

 הקיץ הגיע והטמפרטורות עולות. הורים רבים מתלבטים האם להלביש את תינוקם בגרביים בחודשים החמים של השנה. אז האם באמת צריך להלביש גרביים לתינוק בקיץ? התשובה אינה חד משמעית ותלויה במספר גורמים – על כך במאמר הבא.

זכויות חולי אטקסיה טלנגיאקטסיה

זכויות חולי אטקסיה טלנגיאקטסיה

אטקסיה טלנגיאקטסיה אמנם איננה מחלה נפוצה במיוחד, אולם השפעתה על החולה יכולה להיות משמעותית ביותר. כמו במקרים של מחלות קשות אחרות, מימוש הזכויות הרפואיות והכספיות

זכויות חינוך ילדים חולים בביתם

זכויות חינוך ילדים חולים בביתם

חוק חינוך חינם לילדים חולים התשס"א – 2001 – חוק חינוך חינם לילדים חולים קובע כי המדינה תישא בהוצאות לימודים לילדים חולים ומאושפזים בבית חולים,

דילוג לתוכן