אשפוז ילדים בבית חולים: הזכויות

גמלת ילד נכה הינה קצבה חודשית הניתנת להוריו של ילד בעל נכות העומד בקריטריונים הקבועים לקבלת הגמלה בתקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) התש"ע- 2010.

הגמלה ניתנת כאשר ההורים הם אלו המטפלים בו. לשם קבלת גמלת ילד נכה על ההורים לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריהם ולמלא טופס תביעה לגמלה לילד נכה, כאשר לתביעה עליהם לצרף סיכום ביניים של האשפוז.

כאשר נקבע כי הילד זכאי לקבלת גמלת ילד נכה והוא מאושפז בבית החולים עקב מחלתו הוא ימשיך להיות זכאי להמשך קבלת הגמלה בשנת האשפוז הראשונה. הגמלה בדרך כלל תאושר אף ללא הופעתו של הילד בפני וועדת המוסד לביטוח לאומי, אלא רק בהצגת מסמכים רפואיים הנוגעים לאשפוזו ומחלתו.

זכויות הנוגעות לאשפוז ממושך

מעבר לשנת האשפוז הראשונה על הוריו של הילד להגיש בקשה מחודשת לקבלת הגמלה כאשר בדרך כלל לאחר שנת אשפוז מלאה תיפסק קבלת הגמלה מתוך הנחה של המוסד לביטוח לאומי כי בית החולים הפך ממוסד רפואי למוסד סיעודי. למרות זאת אם הרופא מטעם המוסד לביטוח לאומי מתרשם כי הילד עדיין נמצא במסגרתו של תהליך טיפולי יאושר המשך קבלת הגמלה גם בשנת האשפוז השנייה של הילד בבית החולים.

ילדים המאושפזים בבתי חולים פסיכיאטריים: מעת אשפוזו של ילד במחלקה הפסיכיאטרית הוא אינו זכאי יותר לקבלת גמלת ילד נכה ועל מקבלי הגמלה- הוריו של הילד להודיע על השינוי במצבו למוסד לביטוח לאומי תוך שלושה שבועות מעת האשפוז. אם הילד המקבל גמלה עקב נכות פסיכיאטרית התאשפז בגין ליקוי גופני כלשהו שאינו קשור למחלתו ימשיכו הוריו לקבל גמלת ילד נכה.

משרד החינוך אחראי לחינוך הילד

גם כאשר ילדים מאושפזים בבתי חולים נושא משרד החינוך באחריות מלאה בהפעלת מסגרת חינוכית לאותם הילדים. חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א- 2001 מטיל חובה על הממשלה באמצעות משרד החינוך לספק חינוך חינם לילדים מאושפזים ולילדים חולים. החוק מגדיר ילד מאושפז כילד המאושפז בבית חולים.

האגף האחראי לכך הוא האגף לחינוך מיוחד של משרד החינוך, כאשר בבתי החולים פועלים מרכזים חינוכיים. ילדים המאושפזים בבתי חולים לתקופות ארוכות לומדים בעיקר באמצעות תוכניות חינוך אישיות המותאמות לתוכנית החינוך של בית הספר בו למד הילד המאושפז טרם האשפוז.

לכן כדי להבטיח התאמה בין תוכנית החינוך האישית לתוכנית הנלמד בבית ספרו של הילד המאושפז לבניית התוכנית שותפים הילד המאושפז והוריו, המחנך בכיתתו הקודמת של הילד והמורים במרכז החינוכי בבית החולים. בחלק מבתי החולים פועלת מערכת של למידה מרחוק הנקראת קרן אור.

העמותה החלה את פעילותה בשנת 1993, העמותה פעילה בלמעלה ממאה מחלקות ילדים בבתי החולים השונים ברחבי הארץ ונותנת את שירותיה לילדים מאושפזים מכלל שכבות החברה הישראלית. מטרת העמותה היא לסייע לילדים מאושפזים ולבתי הספר הממוקמים בבתי החולים השונים. מדובר בתוכנית חינוכית שתוכננה בעבור ילדים מאושפזים ומאפשרת פעולות למידה באמצעות מחשבים.

ישנן כיתות לימוד במחלקות הילדים בבתי החולים שם הילדים לומדים באמצעות מחשבי קרן אור. ילדים המאושפזים בבתי חולים נוטים לחוות חרדה ממצבם ומהשינוי החל בחייהם ועל כן מיועדת התוכנית ליצור הסחה, הפגה והעשרה ובכך מסייעת לאותם ילדים מאושפזים.

אולי יעניין אותך גם:

זכויות חינוך ילדים חולים בביתם

גמלת ניידות

דילוג לתוכן