ילדכם סובל מלקות למידה? מגיעות לו זכויות רפואיות

המונח לקות למידה, אוגד בתוכו קשת רחבה מאוד של ליקויים שונים בתחום הלימודי קוגניטיבי של הילד. קשת זו משתרעת החל מליקויים נמוכים על הספקטרום, וכלה בליקויי למידה קשים המקשים באופן ממשי על התפתחותו והתקדמותו של הילד מבחינה חינוכית מאספקטים שונים.

לקות הלמידה יכולה להתבטא באופן חיצוני בקשיים בתפיסה חזותית, בקואורדינציה, וכן מיומנויות של הקשבה ודיבור נמוכות, ליקויים נפוצים כדיסגרפיה, דיסקלקוליה וליקויים נוספים נכללים בהגדרות אלו. כמו גם בעיות חברתיות ותפיסה חברתית נמוכה נכללת גם היא תחת לקות הלמידה.

להערכות מומחים, כעשרה אחוזים מכלל האוכלוסייה מתמודדים עם לקות למידה כלשהי. הסימנים המקדימים יכולים להתגלות במקרים מסוימים אך בגיל הרך. אך בדרך כלל התסמינים מתגלים בגיל התיכון. כמו כן, אופי הגילוי משתנה ויכול להיחשף בשלבים שונים.

הסיבות כיום אינם ידועות במלואם אך ההנחות הם כי הבסיס המשוער הינו נוירולוגי ומיוחס לגורמים תורשתיים או מצוקה כלשהי במהלך הלידה או לאחריה.

חשיבות האבחון המוקדם

אבחון מוקדם יכול להביא לטיפול יעיל יותר בטרם התגבשות או התדרדרות של הבעיה אצל הילד. אבחון נכון יכול לעזור להורים ובעיקר לילד להתאים את עצמו ולקבל הקלות במידת הצורך לשם התפתחותו התקינה. הזכאות לקבלת ההקלות ניתנת רק לאחר אבחון אשר בוחן אלמנטים מרכזיים כמו כתיבה, קריאה, קריאה בעל פה, יכולות זיכרון או בעיות ארגון.

סוג הבדיקה ישפיע על בעל המקצוע האחראי. כל למשל אבחון שפה ייערך על ידי קלינאי תקשורת, בעוד אבחון דידקטי ייערך על ידי מומחה המתמחה בתחום. ההמלצות יועברו ליועצי בית הספר ובמידה ותתקבלנה המלצות הם ייושמו בתוך המערכת החינוכית בה נמצא הילד.

סוגי ההקלות במערכת החינוכית

ההקלות הניתנות קשורות בכל היבט של המערכת הלימודית. בדרך כלל ההקלות מתבטאות בעזרה בקריאה של המבחנים, בחינות בעל פה, הארכה של הזמן בעת מבחנים בכתב ועוד. כמו כן ייתכן כי תינתן הוראה להתעלם משגיאות כתיב וכו', הכל בהתאם להנחיות שניתנו בהתאם לסוג הלקות הספציפי.

יש לציין כי גם לאחר סיום הלימודים ניתן לקבל הקלות והתאמות בלימודים גבוהים אך התהליך שונה בו יש לקבל אישורים מן המרכז הארצי לבחינות ולהערכה לשם התאמות ללימודים גבוהים.

זכויות ילדים בעלי לקויות למידה מן המוסד לביטוח לאומי

במקרים בהם ישנה לקות לימודית באופן חריף, כך שנגרם לילד עיכוב משמעותי בהתפתחותו, ניתן יהיה לקבל קצבת ילדים מן המוסד לביטוח לאומי. כל זאת בעוד הילד נמצא מתחת לגיל 18. במידה והילד נהיה בגיר-לקות הלמידה יכולה להוות נכות אשר משפיעה על כושר ההשתכרות ואי היכולת להשתכר כראוי או להשתלב כלל בשוק העבודה-במקרים כאלה יש לבחון קבלת אחוזי נכות לשם קבלת גמלה חודשית.

זכויות נוספות: יש לציין כי מעבר להקלות הניתנות במערכת החינוכית ובמקרים קשים מן המוסד לביטוח לאומי, ניתן לקבל זיכוי בנקודת ממס של משכורות ההורים שיש לחדשה בכל שנת מס. כמו כן לנתונים אלו ישנה השפעה בעת הגיוס הצבאי.

מוסדות וארגוני סיוע

ישנם מוסדות וארגוני סיוע רבים להורים בעלי ילדים על לקויות למידה אשר נותנים הדרכה ועזרה בכל הקשור לכך. למשל מרכז "לחוד וביחד" המרכז קבוצת תמיכה להורים לילדים עם לקות למידה, קשר, ועוד. כמו כן בכל מוסד לימודי כיום ישנו מרכז תמיכה שנועד לעזור ולהכווין את התלמידים, הן יועצת בית הספר או אך בלימודים מתקדמים.

דילוג לתוכן