סיוע עובד זר לטיפול בילד נכה – קבלת ההיתר

במצבים של ילדים עם נכות קשה, התלויים בעזרת הזולת, ניתנת להורים האפשרות לפנות בבקשה לקבלת עובד זר לטיפול בילד.

קבלת עובד זר כרוכה בפרוצדורה הדורשת הגשת בקשה מסודרת, תשלום של היטלים שונים והתקשרות עם חברת כח אדם אשר תתווך בין המשפחה לבין העובד המתאים.

באילו מצבים זכאי ילד נכה למטפל עובד זר?

על מנת שילד נכה יהיה זכאי לקבלת היתר להעסקת עובד זר, עליו לעמוד באחד מן הקריטריונים הבאים:

1. כאשר בית הספר או המסגרת החינוכית של הילד מתנים את שילובו במסגרת בכך שיהיה לו ליווי צמוד לצרכי עזרה פיזית בלבד (ילדים שאינם מסוגלים להתנייע כלל בכוחות עצמם. ילדים הזקוקים לעזרת הזולת בכל פעולה כולל אכילה וצרכים וכדומה).

2. ילד אשר עקב נכותו אינו יכול לשהות במסגרת לימודית וזקוק לעזרה, השגחה וטיפול במשך רוב שעות היום.

3. ילד הזקוק לטיפול צמוד כל יום במשך רוב שעות היום עקב נסיבות רפואיות.

הפרוצדורה הנדרשת להגשת בקשה לקבלת היתר לעובד זר

את הבקשה יש להגיש ל חידת ההיתרים- ענף הסיעוד של רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול. על הבקשה להיות מוגשת על גבי טפסים מקוריים בלבד (לא צילום או פקס) ועליה להיות מאומתת בחתימת עורך דין או רואה חשבון.

על טופס הבקשה להיות מלווה בטפסים / מסמכים הבאים:

1 . טופס בקשה להעסקת עובד זר או להארכת האישור לעובד הקיים.

2 . טופס התחייבות של המעסיק.

3 . טופס ויתור על סודיות רפואית.

בנוסף לטפסים אלה יש להגיש אישורים נוספים, בהתאם לצורך ולנסיבות הפניה:

  • אישור ממנהל המסגרת החינוכית של הילד לגבי שעות הלימוד במסגרת.
  • חוות דעת רפואית מהרופא המטפל של הילד. על חוות הדעת להיות עדכנית.
  • דו"ח סוציאלי מעובדת סוציאלית ובו המלצה שלה לגבי העסקת העובד הזר לטיפול בילד.
  • תצהיר מטעם ההורים, החתום על ידי עו"ד.
  • פרוטוקול של הועדה הרפואית מביטוח לאומי, של הדיון בו קבעה הועדה את דרגת נכותו של הילד, וגמלת הנכות לה הוא זכאי.
  • הגשת הבקשה להעסקת עובד זר כרוכה בתשלום אגרה. גובה האגרה 290 ₪. לטפסים והמסמכים הנלווים לועדה יש לצרף אישור על תשלום האגרה. בקשה שתוגש ללא תשלום אגרה לא תטופל.
  • צילום תעודת הזהות של ההורה עם הספח ובו פרטי הילד.
  • במידה ומדובר בבקשה להארכת אשרה של עובד שכבר מועסק על ידי המשפחה, יש לצרף צילום של אשרת השהייה של העובד.

מה עושים עם קבלת ההיתר להעסקת עובד זר?

לאחר קבלת ההיתר יש לפנות לאחת מחברות כח האדם העוסקות בהשמת עובדי סיעוד וביניהם עובדים זרים (חברות כמו מט"ב, מתן וכדומה). חברת כח האדם תבדוק עם המשפחה את הצרכים לגבי העובד הזר, איזה פרופיל של עובד מחפשים. מה יהיו המטלות שיוטלו עליו וכדומה, ובהתאם לכך תחפש את העובד המתאים.

לאחר שחברת כח האדם מוצאת עובד מתאים, מתחילה הפרוצדורה מול רשויות ההגירה.

לבקשה לרשות האוכלוסין יש לצרף את המסמכים הבאים:

1 . טופס אשרת כניסה לישראל, ב'1 סיעודי.

2 . כתב התחייבות למעסיק עבור עובד סיעודי זר.

3 . תמונת פספורט עדכנית של העובד הזר.

4 . תצלום העמוד עם הפרטים מתוך הדרכון של העובד הזר.

לאחר שעוברים את כל התהליך ומתחילים בהעסקת העובד חשוב לדעת כי ההיתר ניתן רק להעסקת העובד בטיפול סיעודי בילד הנכה ולא בשום תפקיד אחר (ניקיון, חקלאות, בניה וכדומה).

דילוג לתוכן