הליך הגשת בקשה לקצבת ילד נכה

תוכן עניינים

הורים לילדים בעלי נכות מסוג כלשהו, בין אם הילד חולה במחלה קשה, מחלה כרונית, או סובל מליקוי מסוים, יהיו זכאים לקבל ממוסדות המדינה הטבות והקלות שונות בטיפול בילד.

העזרה המרכזית שנועדה להקל על ההורים בנשיאת הנטל הינה קצבת ילד נכה המוענקת מן המוסד לביטוח לאומי. המוסד מציב שורה של תנאים וקריטריונים שעל פיהם נקבעת הזכאות וכמותה. יש למלא טופס תביעה ולהגיש אותו אל המוסד לביטוח לאומי. המוסד יזמן את הילד לבדיקה על ידי ועדה רפואית ובכך יקבע באמצעות מסמכים רפואיים את זכאותן לקצבה.

הקריטריונים העשויים לזכות בקצבה לילד נכה

א. ילד הסובל מעיכובים התפתחותיים חמורים.

ב. ילד התלוי בעזרת הזולת הרבה יותר מבני גילו (מתחיל מגיל 3).

ג. ילד הזקוק לנוכחות קבועה של הזולת.

ד. ילד הזקוק להשגחה קבועה של הזולת.

ה. ילד שיש לו לקוי מיוחד כמו ליקוי שמיעה, תסמונת דאון, אוטיזם, או ליקוי ראייה.

ו.  ילד הזקוק לסיוע בתקשורת (החל מגיל שלוש) בשל העדר מוחלט של תקשורת מילולית.

ז.  ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד.

תנאי זכאות בסיסיים לקבלת ילד נכה

לשם הגשת הבקשה יש לענות על תנאי הזכאות הקבועים בחוק, נפרט את התנאים המרכזיים:

א. הילד הוא ילדו של מבוטח שהוא תושב ישראל. זה כולל גם ילדו של מי שהיה מבוטח ונפטר בהיותו תושב ישראלי.

ב. הילד הנכה נמצא בישראל. במקרה שהילד נהיה בחו"ל, המוסד ישלם את הגמלה במשך שלושה חודשים בכפוף לתנאים.

ג. הילד אינו מקבל קצבת ניידות, למעט המקרים בהם מי שנקבעו לו 80% אחוזי ניידות או שנקבע כי הוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בה. כמו כן במקרים בהם יש שני ילדים נכים או יותר שאחד מהן מקבל גם קצבת ניידות.

תשלום רטרואקטיבי

בדרך כלל גמלה משולמת מהחודש בו הוגשה התביעה. אך הביטוח הלאומי יכול לשלם באופן רטרואקטיבי גם לתקופה שקדמה להגשת התביעה. אם על פי המסמכים הרפואיים התקיימו התנאים המזכים בגמלה. כללי התשלום הרטרואקטיבי:

א. בעבור ילד הסובל מעיכוב התפתחותי-ניתן לשלם גמלה לתקופה קודמת של עד שישה חודשים שקדמו להגשת התביעה.

ב. בעבור ילד התלוי בעזרת הזולת או שזקוק לנוכחות  מתמדת, או זקוק לטיפול רפואי מיוחד, וכן לילד עם ליקוי מיוחד שהוא אחד מאלה: תסמונת דאון, ירידה בשמיעה, ליקוי ראייה, ליקוי בתקשורת, אוטיזם וכו' ניתן לשלם גמלה לתקופה רטרואקטיבית בעד 12 חודשים, שקדמו להגשת התביעה.

שיעורי הגמלה המוענקת לקצבת ילד נכה

סכום הגמלה מחושב באחוזים,מקצבת נכות מלאה לאדם יחדי העומדת כיום לשנת 2012 ב-2119 ₪. מקבלי הגמלה המרבית לקצבת ילד נכה מקבלים עוד תוספת של 17% לגמלה, וסכום התוספת הינו כ-360 ₪.

החל מאוגוסט 2012 שיעור הגמלה לילד נכה הינו אחיד לילד לומד ולילד שאינו לומד. גובה הקצבה נקבע על פי כללי הזכאות המפורטים בתקנות הביטוח הלאומי.

שינויים בתקנות קבלת גמלת ילד נכה

לאחרונה נערכו מספר תיקונים בתנאי הזכאות לקבלת גמלת ילד נכה, במקרים של תלות מוחלטת בעזרת הזולת. מקרים אלו הינם בדרך כלל בילדים נכים בעלי מחלות קשות. נבחן את ההסדרים החדשים:

א. החל מהראשון בינואר 2012 הוגדלה הקצבה לילד נכה ב23%, כלומר בכ-487 ₪ לחודש.

ב. השלב השני של הרפורמה יתחיל מינואר 2013 בו תוגדל הקצבה ב5% נוספים-כלומר ב106 ₪.

ערעור לוועדת עררים

ניתן לערער לוועדת העררים לילד נכה במידה ולא אושרה גמלה או אושרה באופן חלקי, כמו כן אם לא אושר תשלום רטרואקטיבי בעד התקופה המירבית.

את הערר יש להגיש באופן מנומק בכתב לפקיד התביעות בתוך תשעים יום מרגע קבלת כתב ההחלטה. יש לציין כי למרות שהחלטת וועדת העררים הינה סופית-ניתן לפנות בשאלות חוק או תקנות בפני בית הדין האזורי לעבודה.

גרבי תינוק

האם להלביש לתינוק גרביים בקיץ?

 הקיץ הגיע והטמפרטורות עולות. הורים רבים מתלבטים האם להלביש את תינוקם בגרביים בחודשים החמים של השנה. אז האם באמת צריך להלביש גרביים לתינוק בקיץ? התשובה אינה חד משמעית ותלויה במספר גורמים – על כך במאמר הבא.

זכויות חולי אטקסיה טלנגיאקטסיה

זכויות חולי אטקסיה טלנגיאקטסיה

אטקסיה טלנגיאקטסיה אמנם איננה מחלה נפוצה במיוחד, אולם השפעתה על החולה יכולה להיות משמעותית ביותר. כמו במקרים של מחלות קשות אחרות, מימוש הזכויות הרפואיות והכספיות

זכויות חינוך ילדים חולים בביתם

זכויות חינוך ילדים חולים בביתם

חוק חינוך חינם לילדים חולים התשס"א – 2001 – חוק חינוך חינם לילדים חולים קובע כי המדינה תישא בהוצאות לימודים לילדים חולים ומאושפזים בבית חולים,

דילוג לתוכן