Site icon זכויות ילדים עם צרכים מיוחדים

השתתפות משרד הבריאות במימון מכשירי שיקום

משרד הבריאות

ילדים בעלי צרכים מיוחדים נזקקים לעתים למכשירים שונים אשר יקלו על תפקודם או יסייעו להם להתמודד עם מוגבלותם. מכשירים אלו עולים כסף רב. חוק הבריאות הממלכתי קבע רשימה של מכשירי שיקום ואמצעי עזר לניידות אשר המדינה משתתפת במימונם.

השתתפות המדינה ברכישת מכשיר שיקום או ניידות כרוכה בהליך קבוע מראש וחשוב לפעול בהתאם לנהלים על מנת לקבל את המימון. הזכאות למימון נקבעת עבור ילד נכה, אזרח המדינה, המתגורר בבית הוריו בקהילה.

ילדים שאינם זכאים לקבלת הסיוע הם ילדים החוסים במוסד של משרד הבריאות או משרד הרווחה (מימון מכשירים שיקומיים לילדים אלה מגיע מגורמים אחרים, ולא מטעם משרד הבריאות); ילדים נפגעי תאונות דרכים (המימון למכשירי שיקום וניידות במקרים אלה מגיע מחברות הביטוח); וילדים נפגעי פעולות איבה (המימון מגיע מגורמים אחרים, כמו ביטוח לאומי).

רשימת מכשירי השיקום הממומנים על ידי משרד הבריאות

לגבי מכשירים אשר אינם מופיעים ברשימה: במקרים חריגים בלבד ניתן לפנות לועדת חריגים של המשרד אשר בסמכותה לאשר מימון מכשירים שלא מן הרשימה. רשימת המכשירים השיקומיים כוללת: מכשירי שמיעה, מכשירי עזר לראייה כגון משקפיים מיקרוסקופיות וטלסקופיות, ועדשות מדע מיוחדות לילדים אשר אינם יכולים להרכיב משקפים.

רשימת אמצעי הניידות כוללת: כיסא גלגלים ידניים וממונעים, כסאות גלגלים לשירותים, כריות מיוחדות לכיסאות גלגלים למניעת פצעי לחץ, כסאות טיולון, מיטות מתכווננות (high – low ), מזרני אוויר חשמליים למניעת פצעי לחץ, הליכונים, קביים, מעלוני מדרגות לפנים הבית ולחדר המדרגות, ועוד.

הגשת בקשה למימון מכשירי עזר לילד נכה

את הבקשה למימון מכשירי השיקום יש להפנות ללשכת הבריאות המחוזית באזור המגורים. את הבקשה יכולים לבצע ההורים עצמם, או להיעזר בעובדת סוציאלית בלשכת הרווחה, בצוות בית הספר בו לומד הילד, רופא או אחות המטפלים בילד וכדומה.

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

כאמור, מומלץ לפני שמגישים את הבקשה לברר מהם הנהלים הנדרשים בבקשה למכשיר הספציפי. זאת משום שלמכשירים שונים ישנן דרכי בקשה שונות. לגבי חלק מהמכשירים יש להציג שלוש הצעות מחיר, ומשרד הבריאות יבחר בהצעה הזולה מבין השלוש. ישנם מכשירים אשר לגביהם נקבע מחיר מרבי, אשר מעבר לו תצטרך המשפחה לממן בעצמה.

בכל מקרה אין לרכוש מכשיר לפני שמקבלים את אישור משרד הבריאות. הורים אשר ירכשו מכשיר ללא אישור משרד הבריאות עלולים למצוא עצמם ללא מימון.

הפרוצדורה מהגשת הבקשה ועד לקבלת האישור

על ההורים להגיש את הבקשה בצרוף כל המסמכים הנלווים ללשכת הבריאות המחוזית – בלשכת הבריאות המחוזית מתכנסת ועדה מיוחדת אשר תפקידה לבחון את הבקשה ולהחליט אם לאשרה או לא, ואם כן באילו תנאים.

בבקשות לגבי אמצעי הליכה יש לפנות למשרד הבריאות – ולקבל הפניה למכון לואיס אשר הוא המכון המורשה לבדיקה, אישור והנפקת המכשירים. ממשרד הבריאות מקבלים כרטיס עליו מצוין גובה ההשתתפות המקסימאלי של המשרד לאותו מכשיר. רופא מורשה מטעם המכון יבדוק את הילד והאישורים ויקבע את הזכאות ואת גובה ההשתתפות.

משרד הבריאות, אם כן, מסייע במימון אמצעי שיקום וניידות לילדים נכים, בהתאם לנהלים קבועים מראש.

Exit mobile version