גמלת ילד עם צרכים מיוחדים ששוהה בחו"ל

תוכן עניינים
זכויות חולי אטקסיה טלנגיאקטסיה

הוריו של ילד השוהה בחו"ל זכאים להמשך קבלת קצבת ילדים למשך שלושת החודשים הראשונים בהם שוהה הילד בחו"ל. לאחר שלושה חודשים תופסק קצבת הילדים אלא אם ההורים עומדים באחד מן התנאים הבאים:

  • אחד מההורים נשלח לחו"ל מטעם מעסיק ישראלי וממשכורתו ממשיכים לנכות דמי ביטוח לאומי ומס הכנסה.
  •  השהייה בחו"ל של המשפחה היא בתקופת שנת שבתון או השתלמות של אחד ההורים מטעם מעסיק ישראלי.
  • אחד ההורים עובד בחו"ל מטעם מדינת ישראל.
  • השהייה בחו"ל נועדה למטרת קבלת טיפול רפואי שאינו מתאפשר בארץ לילד או לאחד ההורים כאשר הזכאות לקצבה תקבע על ידי רופא של המוסד לביטוח לאומי.

גמלת ילד נכה

גמלת ילד נכה הינה גמלה חודשית הניתנת על ידי המוסד לביטוח לאומי מכוח תקנות הביטוח הלאומי, תש"ע 2010, בתקנות נקבעו קריטריונים מוגדרים לזכאות לגמלה.

לשם קבלת הגמלה על הורי הילד לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריהם ולהגיש טופס תביעת גמלת ילד נכה בצירוף מסמכים רפואיים המוכיחים את הצורך בקבלת הגמלה, אישור מהמוסד החינוכי בו לומד הילד ואישור על קבלת טיפולים התפתחותיים. לאחר הגשת הבקשה תתקיים וועדה רפואית שתחליט האם אכן זכאי הילד לקבלת הגמלה.

כאשר הילד ומשפחתו שוהים בחו"ל הגמלה תשולם במשך שלושה חודשים נוספים מעת מעבר המשפחה לחו"ל בתנאי שהקביעה כי הילד זכאי לגמלה ניתנה לפחות כחודשיים לפני מעבר המשפחה לחו"ל. בתום שלושת החודשים הראשונים תופסק קבלת הגמלה.

כאשר שהיית הילד בחו"ל נועדה לשם קבלת טיפול רפואי או כאשר המעבר לחו"ל של המשפחה מתבצע מטעם שליחות של מעסיק ישראלי והתקופה בה שוהה הילד בחו"ל עולה על שלושה חודשים רשאי המוסד לביטוח לאומי להמשיך את תשלום הגמלה על פי שיקול דעתו עד 24 חודשים מיום עזיבת הארץ.

במקרה בו המשפחה שוהה בחו"ל לצורך קבלת טיפולים רפואיים לילד ולא הוצגו בפני המוסד לביטוח לאומי לפני הטיסה המסמכים הרפואיים המאשרים זאת ניתן לקבלת החזר רטרואקטיבי של הגמלה עם החזרה לארץ כאשר על ההורים להציג את המסמכים בפני המוסד לביטוח לאומי.

ילד הזכאי לגמלת ילד נכה השוהה בחו"ל עם הוריו כחלק משליחות מטעם המדינה זכאי להמשך קבלת הגמלה לאורך כל תקופת השהייה של המשפחה בשליחות ללא הגבלת זמן. עם החזרה לארץ של הילד והוריו עליהם לפנות לאחד מסניפי המוסד לביטוח לאומי על מנת לחדש את תשלום הקצבה.

כאשר הילד ומשפחתו שוהים ב"מדינת אמנה"- מדינה אשר למדינת ישראל יש עימה הסכם לביטחון סוציאלי תיבדק המשך זכאותו של הילד לגמלה על פי התנאים הקבועים באמנה שנחתמה בין אותה המדינה הזרה לישראל. במסגרת האמנות ניתנות זכויות כגון מניעת כפל תשלומי ביטוח, קבלת טיפול רפואי וכיסוי הוצאות אשפוז, צירוף תקופות הביטוח בשתי המדינות בכדי לאפשר זכאות לגמלה והמשך קבלת קצבאות.

תו חנית נכה בחו"ל

תו חנייה לרכב נכה מאפשר להורים לילד נכה לחנות במקומות בהם החנייה איננה מותרת או במקומות חנייה השמורים לנכים. כיום מדינת ישראל אינה מנפיקה תו חניית נכה למשפחות השוהות בחו"ל.

עם זאת, הורים לילד נכה השוהים בחו"ל יכולים לעשות את התהליך באופן פרטי, באמצעות פנייה לנוטריון שיתרגם את תו חניית הנכה הישראלי לשפת המדינה אליה מתוכננת המשפחה לעבור. כאשר המשפחה שוהה בחו"ל על ההורים לפנות לרשויות האכיפה של המדינה הזרה ולהגיש בקשה לתו חנייה לנכה.

גרבי תינוק

האם להלביש לתינוק גרביים בקיץ?

 הקיץ הגיע והטמפרטורות עולות. הורים רבים מתלבטים האם להלביש את תינוקם בגרביים בחודשים החמים של השנה. אז האם באמת צריך להלביש גרביים לתינוק בקיץ? התשובה אינה חד משמעית ותלויה במספר גורמים – על כך במאמר הבא.

זכויות חולי אטקסיה טלנגיאקטסיה

זכויות חולי אטקסיה טלנגיאקטסיה

אטקסיה טלנגיאקטסיה אמנם איננה מחלה נפוצה במיוחד, אולם השפעתה על החולה יכולה להיות משמעותית ביותר. כמו במקרים של מחלות קשות אחרות, מימוש הזכויות הרפואיות והכספיות

זכויות חינוך ילדים חולים בביתם

זכויות חינוך ילדים חולים בביתם

חוק חינוך חינם לילדים חולים התשס"א – 2001 – חוק חינוך חינם לילדים חולים קובע כי המדינה תישא בהוצאות לימודים לילדים חולים ומאושפזים בבית חולים,

דילוג לתוכן